BOS anmäler Svenska Spel-inslag till Granskningsnämnden då man anser att inslaget bryter mot den nya spellagens krav. Anmälan avser marknadsföring av spelprodukter i förfinansierade tv-program utan att tydligt koppla till spelansvar.

– Det är med stor förvåning vi konstaterar att Svenska Spel inte på något sätt erkänner att förfinansiering av olika tv-program är en del av marknadsföringen av spel riktad mot svenska konsumenter i alla åldrar. Spelprodukterna Triss, Keno och Lotto marknadsförs aggressivt i kommersiella tv-kanaler som en naturlig del av programtablån i morgonsoffor och familjeprogram utan någon koppling till spelansvarsinformation, säger BOS generalsekreterare Gustaf Hoffstedt.

– En ny spelmarknad kräver inte enbart nya regelverk och lagändringar anpassade för en modern tid. Den kräver framför allt en gemensam syn på hur vi möter, agerar och kommunicerar med kunderna ur ett hållbart konsumentperspektiv.

– Aktörerna på spelmarknaden har ett stort ansvar att gemensamt tillse att den nya spelregleringen blir till just det långsiktigt hållbara regelverk vi alla eftersträvar.

– På eget initiativ har därför etiska riktlinjer gemensamt för de licensierade medlemsföretagen tagits fram för att definiera och möta upp kraven på bland annat måttfullhet vid marknadsföring av spel. En självklarhet är att det tydligt ska framgå när ett inslag är sponsrat, att spel om pengar har 18-årsgräns liksom att information om Stödlinjen ska vara tillgänglig och tydlig.

– Alla aktörer på den svenska spelmarknaden måste inse att den gamla tidens regler skapta för en monopolmarknad är över. Förfinansierade tv-program med enbart ett budskap – Vinn pengar! – är marknadsföring av spel om pengar och ska därmed regleras och bedömas utifrån den nya spellagens krav och intentioner, säger Gustaf Hoffstedt.

Länk till anmälan finns här: Anmälan till Granskningsnämnden av Triss