Spelbolagen är en del av lösningen

Idag går remisstiden ut för att svara på Finansdepartementets förslag till åtstramningar för spelreklam. Ett förslag som den svenska branschföreningen för Onlinespel ställer sig mycket kritisk och frågande till. I samma takt som digitaliseringen förändrar...

Pressmeddelande: BOS avstyrker åtstramningar för spelreklam

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) överlämnar idag sitt remissyttrande till Finansdepartementet om dess föreslagna åtstramningar för spelreklam. Regeringen föreslår att spelreklam ska gå från att regleras utifrån ett krav på måttfullhet till särskild måttfullhet....