Fakta om spel

Fakta om spel är en samlingssida för information om den svenska spelmarknaden och dess utveckling. Här kan du ta del av statistik om branschen, aktuell forskning och få en inblick över vad spel om pengar handlar om i Sverige.

Fakta om spel är ett initiativ från en samling av den svenska spelbranschens största aktörer i syfte att erbjuda en faktabaserad informationsbank som ämnar öka kunskapen och stödja en transparent och informerad dialog.

Länk till sidan