I en replik på SvD Näringsliv Debatt skriver BOS att representanter från ideell sektor har valt att angripa den branschkollega som utgör det minsta hotet mot den egna verksamheten. Och det sker med hårt vinklade och rentav felaktiga påståenden.

Den publicerade repliken hittar du på SvD Näringliv. Texten finns även i sin helhet nedan.

”De ideella spelar bort sig själva”

Genom att angripa ”oreglerade kasinobolag på Malta eller Gibraltar” håller de ideella organisationer som undertecknat artikeln på Näringsliv Debatt 21/9 på att spela bort sig själva från spelmarknaden.

Det sker helt i onödan, och bottnar i att debattörerna inte förmår göra en korrekt analys av spelmarknaden. Deras kunder å ena sidan och onlinespelkunderna å den andra står för två olika delar av spelmarknaden. Debattörerna har inga marknadsandelar att vinna på att angripa onlinespelbolag. Sannolikheten för att den kund som spelar på onlinekasinot Gonzo’s Quest i stället ska lockas över till IOGT-NTO:s Miljonlotteriets månatliga prenumerationslotteri är obefintlig. Produkterna är så olika varandra att det är som att förvänta sig att den som är i stånd att köpa en Tesla elbil i stället ska förmås köpa en Zündapp-moppe. Det innebär inte att Miljonlotteriet saknar en marknad, utan endast att produkterna tilltalar helt olika kundgrupper.

Trots det väljer alltså undertecknarna av debattartikeln att angripa den branschkollega som utgör det minsta hotet mot den egna verksamheten, och det med hårt vinklade och rentav felaktiga påståenden. De så kallat ”oreglerade kasinobolagen” på Malta eller i Gibraltar är i själva verket reglerade, alltså raka motsatsen till oreglerade. De får inte verka från Malta eller Gibraltar med mindre än att de har en spellicens där utfärdad av respektive lands myndighet. Detsamma gäller för övrigt oss mer närbelägna licensländer som Danmark, Storbritannien och Belgien, som debattörerna av någon anledning underlåter att nämna.

Att vi verkar från dessa länder och inte i Sverige beror på att vi är förbjudna att göra något annat. Vi är förbjudna att anställa människor i Sverige. Vi är förbjudna att betala skatt här. Detta trots att Sverige har intagit en ledarposition i onlinespelbranschen. Tre spelbolag huserar på Stockholmsbörsens large cap-lista tillsammans med AstraZeneca, Volvo och H&M. Närmare tiotusen skandinaver bor numera på Malta och jobbar på ett svenskt spelbolag. Den största privata arbetsgivaren på Malta är ett svenskt spelbolag. Spelindustrins bidrag till Maltas BNP överstiger fem procent. Allt detta kunde ha skett i Sverige istället, om vi hade sluppit dras med den protektionism som debattörerna förfäktar.

Nog sagt om det som sägs i artikeln. Det som inte sägs är mer intressant. Inget sägs om AB Svenska Spel, som till skillnad från onlinespelbolagen verkligen konkurrerar på samma marknad som folkrörelselotterierna. Enligt andra representanter från ideell sektor än debattörerna har Svenska Spel i hög grad trängt undan ideell sektor från spelbranschen. Om detta sägs ingenting i debattartikeln. Den tystnaden är särskilt intressant just nu, då det pågår en diskussion om hur ägandet av Svenska Spel ska se ut efter omregleringen. Svenska Fotbollförbundet har redan visat intresse för ett övertagande av delar av Svenska Spels sportbok, liksom Svenska Ishockeyförbundet. Varför säger debattörerna inget om Trisslottens framtida hemvist, när denna och andra traditionella lotterier från det än så länge statsägda spelbolaget ligger så nära den verksamhet ideell sektor själva bedriver?

Om debattörernas bristande strategi- och analysförmåga tillåts genomsyra större delar av ideell sektor kommer det enbart leda till att denna exkluderar sig själv från framtidens spelmarknad. Det vore en förlust för oss och en utveckling som vi – deras kolleger – skulle beklaga. Än större vore förlusten för Sverige och vårt föreningsliv.

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel