Välkommen till BOS

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) företräder dryga tjugotalet onlinespelbolag vilka bedriver spelverksamhet i Sverige. Föreningen har som medlemmar dels spelbolag som vänder sig direkt till spelkonsumenter (B2C – business to consumer), dels spelutvecklare som säljer spelprodukter och underhåll till B2C-bolagen.

Att sälja spel direkt till konsument är en licenspliktig verksamhet i Sverige. Samtliga B2C-medlemmar i BOS innehar svensk spellicens.

BOS verkar för en sund och säker spelmarknad som kännetecknas av ett högt konsumentskydd samt goda och lika villkor för alla aktörer på spelmarknaden.

Omreglering

Omregleringen av den svenska spelmarknaden

Spelansvar

Vi tar ansvar för spelande

Våra medlemmar

Branschföreningen för Onlinespels medlemmar

Vi företräder 23 spelbolag verksamma på den svenska spelmarknaden

Medlemsbolagen verkar inom den spelsektor som rör spel om pengar, till exempel kasinon och vadslagning. Samtliga medlemmar har minst en licens utfärdad av någon av Europeiska Unionens medlemsstaters spelmyndigheter. BOS verkar för en sund spelmarknad i Sverige, där alla spelbolag ges samma rättigheter och skyldigheter.

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare BOS

Generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel. Föreningen företräder 23 spelbolag verksamma på den svenska marknaden.

Jag har vigt en stor del av mitt yrkesverksamma liv till att verka för en spelmarknad i Sverige som präglas av schyssta villkor för såväl den enskilde spelaren som för spelnäringen. Införandet av spellicenser 2019 var ett viktigt steg på den vägen.

Nu fortskrider arbetet att hålla uppe den svenska kanaliseringen, d.v.s. att svenska spelare väljer svensklicensierade spelbolag. Sverige kan, om man bara vill, bli världsledande i att förena tryggt spelande med en industri som blomstrar och ger tillbaka till samhället.

Medlemsföretag

Styrelsemedlemmar

Grundades

Nederländska NOGA och svenska BOS inleder samarbete

Den nederländska onlinespelföreningen NOGA och den svenska Branschföreningen för Onlinespel (BOS) har skrivit under en överenskommelse om att samarbeta för ökad kanalisering och ansvarsfullt spelande i båda länderna. Organisationerna ska utbyta information och metoder...

PinBet Sverige Ltd ny medlem i BOS

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) har valt in PinBet Sverige Ltd som ny medlem. PinBet Sverige Ltd är ett dotterbolag till Pinnacle. PinBet Sverige Ltd har en svensk spellicens. - Vi är glada att välkomna PinBet till vår medlemsskara. Deras moderbolag Pinnacle är...

Nya spelrestriktioner lämnar oklara direktiv

Bara någon dag efter att socialförsäkringsministerns tillfälliga restriktioner trädde i kraft står det klart att spelbolagen har tolkat den nya förordningen på väldigt olika sätt. Det kaos som spelbranschen varnade för har nu inträffat, en följd av ett förhastat och...

Kontakta BOS

Allmänna frågor

9 + 14 =