Frågor & svar

Vad är BOS?

BOS är en akronym för Branschföreningen för Onlinespel som grundades 2012 av onlinespelföretag med ett gemensamt intresse av den svenska spelmarknaden. Både operatörer och underleverantörer, såsom spelutvecklare, finns representerade bland BOS medlemsföretag.

 

Vilka är medlemmar av BOS?

BOS har 21 medlemsföretag som tillsammans representerar en majoritet av den svenska spelmarknaden online. En förteckning över våra medlemmar finns här.

 

Kan vilket företag som helst bli medlem av BOS?

Nej. BOS är uteslutande en branschförening för onlinespelbolag. Licenspliktiga spelbolag måste inneha svensk spellicens utfärdad av Spelinspektionen. Därutöver måste medlemmarna följa BOS etiska plattform och riktlinjer för marknadsföring. Medlem måste även underkasta sig beslut från Reklamombudsmannen rörande marknadsföring.

 

Vad vill BOS?

BOS främjar en rättvis spelmarknad i Sverige. Detta innebär en spelreglering som behandlar alla aktörer lika. Vi skulle vilja se en reglering som möjliggör och främjar spelutveckling och attraktiva produkter i fri konkurrens och i kombination med ansvarsfulla spelandeåtgärder.

 

Varför ha en branschförening för onlinespelbolag?

BOS grundandes för att främja onlinespelbranschens gemensamma intressen i dialog med politiker, myndigheter, media och andra intressenter. BOS är den naturliga samtalspartnern och bidrar med kunskap och fakta.

 

Vad är viktigast att uppnå just nu?

Att bidra till att den svenska kanaliseringsgraden blir nära nog etthundra procent, d.v.s. att svenska spelkonsumenter väljer att spela på svensklicensierade spelbolag.

 

Varför är det så mycket spelreklam överallt?

Rätten att sända reklam är grundlagsskyddad av yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Det kan hända att man blir trött på den omfattande marknadsföringen men begräsningar i yttrandefriheten är ett skrämmande alternativ.

Baserat på erfarenheter från andra länder kan vi förvänta oss att nivån på reklamköp i traditionella medier, som tryckt press och TV, kommer att minska när ett licenssystem väl är på plats. Förklaring är bland annat att delar av reklambudgeten övergår till sponsring, vilket gynnar idrottsrörelsen.

Vi får heller inte glömma att reklamförsäljning idag är en grundförutsättning för den oberoende journalistikens fortsättning utanför public service-finansiering.

 

Vad är affiliates?

Spelbranschen använder så kallade affiliates för sin marknadsföring. Ett spelbolag kan ha flera tusen affiliates som var och en i sin tur kan ha flera hundratals trafikkällor. Det händer att en liten andel annonser blir placerade på olämpliga och rentav olagliga sajter. Detta är inte enbart ett problem för spelbolagen utan även för e-handelsbolagen och annan internetmarknadsföring. Aktörerna i spelbranschen arbetar aktivt och kontinuerligt med att förhindra detta genom att:

  • I kontrakt med affiliates tydligt stipulera att annonsering på olämpliga eller olagliga sajter inte får förekomma
  • När fel begåtts stänga av den affiliate som har begått felet och frysa betalning
  • Omedelbart ta bort annonser som upptäcks på olagliga sajter

 

Hur ser BOS på att spelbolagen använder affiliates?

Mängden affiliates och undersajter i flera led gör det med den teknik som står till buds idag alltför komplext att manuellt eller digitalt till etthundra procent komma tillrätta med problemet. Branschföreningen BOS, där samtliga större spelbolag är medlemmar, har emellertid skickat ut rekommendationer till sina medlemmar om hur problemet kan minimeras, och ambitionen är att i samarbete med andra intressenter på annonsörsmarknaden på sikt helt eliminera förekomsten.

 

Hur mycket skatt betalas i Sverige? 

Spelbolagen betalar en 18-procentig punktskatt på spelöverskottet. Spelöverskottet är de pengar som finns kvar efter det att vinst betalats ut till spelarna.

 

Varför är ni så starka anhängare av licenssystem för spel? 

BOS medlemsföretag önskar att ha ordning och förutsägbarhet och det uppnås bäst när marknader är reglerade och företagen har tydliga regler att förhålla sig till. Då försvinner osäkerheten och företag kan verka under lika och, framför allt, kända villkor.

Vi tror att alla inblandade gynnas av detta, inklusive spelbolagen.

 

Är det verkligen möjligt att skydda konsumenten när spelet flyttar över till Internet?

Det är enklare att skydda konsumenten på Internet där vi kan veta så mycket mer om spelare än vad som är möjligt med landbaserade spel. Identitetskontrollen, inklusive ålderskontroll, är rigorös. Spel online gör det dessutom möjligt att följa spelbeteenden. När en spelare uppvisar ett problematiskt beteende kan operatören ingripa och erbjuda stöd och hjälp.

 

Varför förespråkar ni en försäljning av statligt ägda AB Svenska Spel? 

Staten har en unik roll då man fastställer den rättsliga ram som resten av oss måste följa. När staten driver ett eget spelbolag undergräver det förtroendet för offentliga institutioner. Det är aldrig en bra idé att vara spelare och domaren i samma match.

 

Vad har idrottsrörelsen att vinna på spelbolagens verksamhet?

Flera spelbolag har slutit sponsringsavtal med svenska idrottsaktörer, såsom Svensk Elitfotboll och Svenska Hockeyligan. Eftersom Sverige numera har ett licenssystem har dessa avtal slutits i konkurrens med många intresserade spelbolag, vilket har gynnat idrottsrörelsen. Därtill innehåller dessa avtal fler delar, som utbildningssatsningar mot matchfixning.

 

Hur arbetar ni mot matchfixning?

Spelbolag som erbjuder sportvadslagning har avancerade system för att upptäcka manipulation. Vid misstänkt manipulation stoppas vadslagningen, rättsvårdande myndigheter kontaktas samt den europeiska antimatchfixningsorganisationen ESSA. När ESSA får ett larm från en av dess medlemmar larmas samtliga av dess medlemmar om en misstänkt match.

BOS har även ett nära samarbete med Spelinspektionen i dessa frågor och är representerade i dess matchfixningsråd.