Om BOS

Branschföreningen för onlinespel – BOS – företräder spelbolag och utvecklare av onlinespel som vänder sig till svenska konsumenter. Föreningen grundandes 2012 för att representera branschen i Sverige och utomlands. Samtliga våra medlemmar har en svensk spellicens där så krävs. Det är ett grundkrav för medlemskap i BOS och borgar för hög kvalitet och ansvarstagande.

 

Nyckelfrågor

 • Spelreglering
 • Spelnäringen
 • Onlinespelfrågor
 • Spelbeskattning
 • Spelansvar
 • Idrottens integritet

Onlinespel är det snabbast växande segmentet på den svenska spelmarknaden. Det är en enorm verksamhet och ett av internets största kommersiella framgångssagor. Mot denna bakgrund har BOS har förbundit sig att främja en väl reglerad och icke-diskriminerande svensk miljö för ansvarsfulla spelbolag. I och med detta så delar vi målen med den svenska lagstiftningen:

 • en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former
 • social skyddshänsyn ska prioriteras, samtidigt som intresset av ett varierat spelutbud samt risker för bedrägerier och olagligt spel beaktas

 

Kärnverksamhet

I medlemmarnas intresse inbegriper BOS verksamhet att:

 • Uppmuntra höga krav på redlighet, integritet och socialt ansvar inom spelbranschen;
 • Att arbeta tillsammans med myndighetsföreträdare, lagstiftare och andra intressenter för att fortsätta utveckla systemet som branschen verkar inom;
 • Erbjuda en central källa till information och sakkunskap för dem som vill förstå branschen; och
 • Tillhandahålla ett forum för branschen att dela kunskap, komma överens om policy, dela resurser och anta strategiska svar på gemensamma utmaningar.