Tillsammans med TU – Medier i Sveriges chefjurist Per Hultengård skrev Branschföreningen för Onlinespels generalsekreterare Gustaf Hoffstedt den 7 januari en debattartikel i Dagens Industri om att Lotteriinspektionen skickat vitesförläggande till Sveriges dagstidningar.

Annonsintäkterna från spelbolagen för svenska nyhetsmedier uppgår till 1 miljard kronor årligen, att jämföra med statens medie och presstöd som ligger på ungefär hälften. Främjandeförbudet är således ett hot mot de fria mediernas överlevnad och i förlängningen ett hot mot demokratin.

Läs debattartikeln i sin helhet på di.se: https://www.di.se/debatt/debatt-lotteriinspektionen-hotar-fria-medier/