Den 11 januari publicerade Di.se en replik på den debattartikel Branschföreningen för onlinespels generalsekreterare Gustaf Hoffstedt och TU – Medie i Sveriges chefsjurist Per Hultengård skrev den 17de januari om att Lotteriinspektionen hotar fria medier. Nu har Branschföreningen för onlinespel och TU – Medier i Sverige svarat på Lotteriinspektionens replik.

Hultengren och Hoffstedt fortsätter att kritisera Lotteriinspektionens vitesjakt på landsortstidningar och inspektionens statliga styrning av fria medier. Vidare skriver de att Lotteriinspektionens vitesförelägganden inte är förenliga med censurförbudet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Läs debattartikeln i sin helhet på Di.se.