Branschföreningen för Onlinespels generalsekreterare Gustaf Hoffstedt skrev den 28 mars en replik på den debattartikel Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson med flera skrev den 26 mars på dagenssamhälle.se om att ge idrottsrörelsen ensamrätt på bingo.

Hoffstedt lyfter fram att ett genomförande av ett sådant förslag skulle innebära en konfiskering av näringsverksamhet vi normalt aldrig ser i utvecklade rättsstater och att staten bör verka för förutsägbarhet, transparens och likhet inför lagen.

Debattartikeln går att läsa i sin helhet på dagenssamhälle.se