I en debattartikel på Aftonbladet Debatt skriver BOS generalsekreterare Gustaf Hoffstedt om spelmarknaden efter den 1 januari 2019. I Debattartikeln lyfter Gustaf Hoffstedt fram det stärkta konsumentskyddet som kommer införas i och med omregleringen av spelmarknaden. Han redogör för insatserna BOS medlemmar vidtar för att motverka spelproblematik och hur de följer BOS etiska plattform för. Gustaf skriver också att de stora vinnarna på omregleringen är de svenska spelarna som får ett högre konsumentskydd och staten som kan återta kontrollen och tillsynen över den svenska spelmarknaden.

Artikeln går att läsa i sin helhet här