Den norska onlinespeltidningen, Pengespill.com, har översatt den debattartikel BOS generalsekreterare Gustaf Hoffstedt skrev på Aftonbladet.se debatt den 12 november till norska och publicerat den på sin hemsida. I debattartikeln lyfter Gustaf Hoffstedt fram det stärkta konsumentskyddet som kommer införas i och med omregleringen av spelmarknaden. Han redogör för insatserna BOS medlemmar vidtar för att motverka spelproblematik och hur de följer BOS etiska plattform. Gustaf skriver också att de stora vinnarna på omregleringen är de svenska spelarna som får ett högre konsumentskydd och staten som kan återta kontrollen och tillsynen över den svenska spelmarknaden.

Debattartikeln går att läsa i sin helhet på Pengespill.com