BOS har lämnat ett klagomål till Konkurrensverket avseende Svenska Spels agerande på spelmarknaden.

– Vi har anlitat extern hjälp vars slutsats är att Svenska Spel bryter mot konkurrensreglerna. Svenska Spel bryter mot förbudet att missbruka sin dominerande ställning, vilket är en överträdelse och alltså ett konkurrensbrott.

– För det första utnyttjar Svenska Spel på flera sätt sin monopolställning på Turspel för att på ett oschyst sätt skaffa sig fördelar på konkurrensutsatta marknaden för Sport & Casino. Man marknadsför Sport & Casino hos monopolkunderna på sin hemsida. Och man marknadsför Sport & Casino i utskick också till monopolspelskunder. Det här är ett brott mot konkurrensreglerna.

– Vi ser väldigt allvarligt på det här och här därför framfört till Konkurrensverket att detta agerande omedelbart bör stoppas genom ett så kallat interimistiskt åläggande mot Svenska Spel. Annars förfelas spelmarknadsreformen.

– Dessutom använder man själva varumärket Svenska Spel i hela verksamheten på ett sätt som är tvivelaktigt. Det leder till att man på olika sätt kan utnyttja turspelsmonopolet som en hävstång för Sport & Casino. Det är inte konkurrens på lika villkor, säger Gustaf Hoffstedt.

BOS klagomål till Konkurrensverket