BOS har lämnat ett klagomål till Konkurrensverket avseende ATG:s agerande på spelmarknaden. Klagomålet gäller ATG:s poolsystem. BOS begär att poolerna ska öppnas upp för fler operatörer än ATG.

BOS har också via Konkurrensverket informerats om att Svenska Spel rättat sig efter vissa av de klagomål BOS tidigare riktat mot bolaget.

– ATG har ett de facto-monopol på hästvadslagning genom sina poolsystem. Det är pooler som byggts upp under fyra decennier av skyddat monopol. Spelpooler är till sin natur så kallade nödvändiga nyttigheter. När en pool väl har etablerats är det nära nog omöjligt att konkurrera med den, eftersom spelarna söker sig till den pool som har högst likviditet.

– ATG har öppnat upp dessa pooler för utländska spelbolag, bland dem Norsk Rikstoto, Danske Spil och franska PMU. Men när samma önskemål har framförts från Betsson och Kindred har dörren varit stängd. Att från en dominerande ställning behandla spelbolag så olika är ett missbruk och bryter mot konkurrensrätten. Därför har vi lämnat in ett klagomål hos Konkurrensverket med begäran att poolerna på samma villkor öppnas upp för fler.

– BOS har också nåtts av informationen att Svenska Spel rättar sig efter vårt klagomål på att de genom olika länkar har uppmuntrat sina monopolkunder att testa bolagets konkurrensutsatta spel, som onlinekasino.

– Vi välkomnar detta beslut från Svenska Spels sida, men konstaterar samtidigt att den mesta skadan redan är skedd. Bolaget har i tre månaders tid i strid med konkurrensrätten uppmuntrat monopolkunderna att pröva konkurrensutsatta spel. Inget annat spelbolag har en kunddatabas med monopolkunder att bearbeta. BOS ser mycket allvarligt på detta agerande som står i strid med riksdagens ambition att skapa en spelmarknad på lika konkurrensmässiga villkor, säger Gustaf Hoffstedt.

Klagomålet till ATG finns att läsa i sin helhet här: klagomål ATG slutversion