Branschföreningen för Onlinespel (BOS) går vidare i sin granskning av TV4:s Nyhetsmorgons inslag med skrapning av Triss-lotter. BOS lämnar idag in en hemställan till Konsumentombudsmannen (KO) om att väcka talan mot Svenska Spel och TV4 för brott mot bl.a. Spellagen. BOS har sedan tidigare lämnat in ett klagomål till Granskningsnämnden för radio och TV (GRN).

BOS pekar på att Triss-skrapet bryter mot Spellagen 15 kap. 3 § därför att det saknas uppgift om 18-årsgräns samt kontaktuppgift till hjälplinje för problemspelare. Vidare bryter inslaget mot Marknadsföringslagen 9 § därför att det inte är reklammärkt samt att uppgift om avsändare för reklaminslaget saknas.

Slutligen bryter inslaget, eftersom det aldrig presenterar förlorare utan enbart vinnare, mot spelbranschens egna riktlinjer 1 kap. 5 § där det råder förbud mot ”att marknadsföring inte överdriver möjligheterna till vinst eller framställer det som att en spelare garanterat kommer att vinna”.[*]

– BOS verkar för en sund och säker spelmarknad för svenska spelkonsumenter. Vi välkomnar därför de regelskärpningar för spelmarknaden inom konsumentskydd som tillkommit under senare år. Några av dessa regelskärpningar ligger vi som branschorganisation själva bakom, säger Gustaf Hoffstedt.

– Just därför är det så upprörande att tvingas åse att regeringens eget spelbolag Svenska Spel struntar i det skärpta regelverket. I Triss-skrapet blåser man på utan att respektera det förstärkta konsumentskyddet. Det är mycket angeläget att KO nu sätter ned foten och markerar att även reklaminslag med redaktionella samarbeten ska följa Spellagen och Marknadsföringslagen, samt branschens eget regelverk. Om inte det gäller åsidosätts konsumentskyddet och det blir fritt fram för vilket spelbolag som helst att dölja sin reklam i redaktionella samarbeten, och därmed strunta i såväl lagar som branschöverenskommelser, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Shekarabi har sagt att nu återta kontrollen, här tycks motsatsen gäller.

Själva anmälan går att läsa här: 190620 Anmälan till KO

[*] http://www.bos.nu/wp-content/uploads/2019/03/Svenska-spelbranschens-riktlinjer-för-marknadsföring-1-april-2019-1.pdf