Matchfixning är ett allvarligt problem som slagit rot i svensk idrott. Alla parter som jobbar i och runt idrottsrörelsen har ett gemensamt intresse av att bekämpa matchfixningen. För att arbetet ska fungera behövs tydliga regler och att parterna verkar samfällt och effektivt utifrån dem.

I november väntas Spelinspektionen presentera förslag till nya föreskrifter om idrottsvadslagning. Med anledning av detta bjuder BOS in till ett lunchseminarium om matchfixningssituationen och föreskrifternas effekter på kampen mot matchfixning. Deltar gör flera av de centrala aktörerna i frågan.

Talare är:

Katarina Abrahamsson, samordnare mot matchfixning på Spelinspektionen
Khalid Ali, generalsekreterare, IBIA – International Betting Integrity Association
Johan Claesson, Integrity Officer, Svenska Fotbollförbundet
David Foster, Head of Regulatory Affairs, GVC Group

Var? Seminariet hålls på Helio T-House, Engelbrektsplan 1.
När?  5 november kl 12:00. Lunch serveras från 11.45
Språk: Seminariet hålls på engelska

Vi hoppas att så många som möjligt som har ett intresse för frågan vill dyka upp. Och vi bjuder självklart på lunch.

Anmälan senast den 31 oktober till gustaf.hoffstedt@bos.nu

Varmt välkomna!
Gustaf Hoffstedt
Generalsekreterare
Branschföreningen för Onlinespel