Branschföreningen för Onlinespel (BOS) presenterar idag en rapport som den oberoende analysfirman Copenhagen Economics författat på uppdrag av BOS. Rapporten beskriver en allmänt fallande kanalisering på den konkurrensutsatta spelmarknaden i sin helhet (81-85 % kanalisering). Därtill rapporteras spelvertikalerna sportspel (80-85 %) och onlinekasino (72-78 %) vara särskilt utsatta för låg kanaliseringsgrad.

Kanalisering är det begrepp som mäter andelen spelkonsumenter som spelar i det svenska licenssystemet i motsats till den oreglerade och illegala spelmarknaden.

Regeringens mål för en långsiktigt hållbar spelreglering är minst 90 procents kanalisering.

Detta är första gången kanaliseringsgraden mäts för enskilda spelvertikaler, som sportspel och onlinekasino. Tidigare mätningar har endast fångat kanaliseringsgraden för den konkurrensutsatta spelmarknaden i sin helhet. 

– Det råder ingen tvekan om att licenssystemet är satt under oerhörd press när det gäller spelvertikalerna sportspel och onlinekasino. Att i det läget ens överväga ytterligare restriktioner riktade mot de licensierade spelbolagen framstår som bakvänt, eftersom vi vet att sådana restriktioner driver spelarna bort från licenssystemet till den svarta marknaden där konsumentskyddet är obefintligt, säger Gustaf Hoffstedt.

– I praktiken avgörs nu det svenska licenssystemets framtid av myndigheternas och regeringens förmåga att avstå från ytterligare restriktioner riktade mot svensklicensierade spelbolag.

– För det första bör socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi dra tillbaka den delen av hans utspel som drabbar licensierade bolag. För det andra bör Spelmarknadsutredningen under ledning av Anna-Lena Sörenson inte föreslå marknadsföringsbegränsningar som drabbar licensierade bolag. För det tredje bör Spelinspektionen dra tillbaka förslaget om ytterligare vadslagningsrestriktioner som drabbar licensierade bolag, som förbud mot vadslagning i vänskapsmatcher och i lägre divisioner, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Rapporten finns att läsa i sin helhet härFinal_sv_BOS_28april