Konsumentombudsmannen (KO) slår i ett beslut fast att Trisskrapet i TV4:s Nyhetsmorgon är ett reklaminslag och ska som sådant reklammärkas. Därtill fastslås att AB Svenska Spel måste delge KO det avtal mellan Svenska Spel och TV4 som ligger till grund för Trisskrapet. Det framgår av ett KO-beslut som registrerats hos Patent- och Marknadsdomstolen den 20 maj. Beslutet har fattats efter en anmälan från BOS. Svenska Spel har överklagat beslutet. 

– Jag välkomnar beslutet från KO. Frånvaron av konsumentskyddsupplysning i Trisskrapet har länge betraktats som elefanten i rummet när det gäller spel och konsumentskydd. Regelverket för konsumentskydd för spel om pengar finns till av en god anledning, och reglerna ska följas. Det finns inget undantag för regeringsägda spelbolag.

– Jag förstår inte varför Svenska Spel väljer att överklaga beslutet. Varför agerar inte Svenska Spel transparent och rättar sig efter KO:s beslut? Det är ytterst märkligt att det statliga spelbolaget motsätter sig de direktiv som kommer från den statliga myndighet som finns till för att främja ett tryggt och säkert spelande, säger Gustaf Hoffstedt.