Branschföreningen för Onlinespel (BOS) har idag lämnat in sitt yttrande på den av Finansdepartementet utsända promemorian med förslag på tillfälliga åtgärder med anledning av covid-19-krisen. BOS avstyrker förslagen med de huvudsakliga motiveringarna att dels saknas belägg för att någon ökning av onlinekasino ska ha ägt rum, dels att förslagen påverkar kanaliseringen av onlinekasino negativt i det svenska licenssystemet. Remissvaret kan läsas i sin helhet här.

– Finansdepartementets motivering till varför de föreslagna åtgärderna skulle vara nödvändiga har varit en befarad ökning av onlinekasino. Det har visat sig vara en ogrundad oro. Med anledning av det och att förslagen negativt skulle påverka kanaliseringen in till det svenska licenssystemet avstyrker BOS förslagen, säger Gustaf Hoffstedt.