Finansdepartementet har i en skrivelse föreslagit att de tillfälliga restriktioner på onlinespelmarknaden som infördes den 2 juli i år förlängs till den 30 juni 2021. Dels handlar det om en veckobegränsning om maximalt 5.000 kr i insättningsgräns, dels att ett bonuserbjudande maximalt får vara värt etthundra kronor.

Branschföreningen för Onlinespel – BOS – ställer sig kritisk till förslaget och uppmanar regeringen att dra tillbaka det.

– Det finns ingenting så permanent som ett politisk löfte om något temporärt. De tillfälliga restriktioner som infördes i somras motiverades med en påstådd ökning av onlinekasino. Det visade sig inte stämma. Onlinekasino stod stilla, och sportvadslagning minskade dramatiskt på grund av inställda matcher. Istället var det spel på hästar som ökade dramatiskt, säger Gustaf Hoffstedt.

– Det här visste alla spelmarknadens aktörer, som Spelinspektionen, vi och regeringen, men tyvärr framhärdade regeringen i det felaktiga påståendet att onlinekasino skulle ha ökat och att särskilda restriktioner därför var påkallade för den spelformen. Spel på hästar lämnades däremot fredat från restriktioner.

– Det är tyvärr bara att konstatera att regeringen nu gör dubbelt fel när den med samma felaktiga påståenden om ökat onlinekasinospelande förlänger restriktionerna.

– Konsekvenserna av restriktionerna är två. Dels hoppar högvolymspelare mellan allt fler spelbolag för att undvika insättningsgränsen. Det gör det svårt för ett enskilt spelbolag att få en samlad bild av en spelares beteende, vilket är en förutsättning för att kunna sätta in skyddsåtgärder vid misstänkt problemspel.

– Dels lämnar högvolymspelarna det svenska licenssystemet till förmån för den oreglerade spelmarknaden, där inga insättningsgränser råder. Redan innan de första restriktionerna infördes i somras var läckaget ut ur det svenska licenssystemet 25 procent för onlinekasino. Vad läckaget är idag och vad det blir med den förlängda restriktionen är en skrämmande tanke. Regeringen kastar de svenska spelkonsumenterna ut ur licenssystemet i vargarnas gap där konsumentskyddet är noll, avslutar Hoffstedt.