Finansdepartementet har i en skrivelse föreslagit att de tillfälliga restriktioner på onlinespelmarknaden som infördes den 2 juli i år förlängs till den 30 juni 2021. Dels handlar det om en veckobegränsning om maximalt 5.000 kr i insättningsgräns, dels att ett bonuserbjudande maximalt får vara värt etthundra kronor.

Branschföreningen för Onlinespel – BOS – ställer sig kritisk till förslaget i sitt remissvar, som lämnades in till Finansdepartementet idag med en uppmaning att dra tillbaka det.

– Covid-19-restriktionerna har två uppenbara konsekvenser. Dels ser vi att högvolymspelare som spelar inom licenssystemet ökar antalet konton till flera olika spelbolag för att undvika insättningsgränsen om 5 000 kr. Spelbolagen får därmed inte längre en samlad bild av den enskilde spelarens spelbeteende. Möjligheten att i enlighet med den lagstadgade omsorgsplikten sätta in skyddsåtgärder mot överdrivet spelande går förlorad. Omsorgsplikten är hörnstenen för konsumentskyddet i den svenska spelregleringen, vilken nu till stora delar sätts ur funktion av regeringen.

Den andra konsekvensen är en sannolik fortsatt flykt från licenssystemet. I våras var läckaget ut ur det svenska licenssystemet 25 procent för onlinekasino, alltså före covid-19-restriktionerna. Det får sägas stå utom rimligt tvivel att covid-19-restriktionen inte har en gynnsam inverkan på spelkonsumenternas vilja att stanna inom licenssystemet, eftersom den uppfattas som ännu ett lager av regelbörda som olicensierade spelsajter inte omfattas av. En förlängning av covid-19-restriktionerna kommer alltså att ytterligare försvaga andelen spelkonsumenter som spelar inom licenssystemet, och därmed möjligheten att erbjuda dem ett gott konsumentskydd, avslutar Hoffstedt.