Den statliga Spelmarknadsutredningen som idag överlämnades till regeringen föreslår ytterligare restriktioner riktade mot de i Sverige licensierade spelbolagen. Det övergripande målet med omregleringen av spelmarknaden riskerar fortsatt urholkning och leda till ett försämrat konsumentskydd.

Tidigare idag överlämnade utredaren Anna-Lena Sörenson Spelmarknadsutredningens slutbetänkande till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Utredningen föreslår bland annat ytterligare restriktioner och begränsningar för bolagen med svensk spellicens. Bland annat föreslås ett nytt riskklassificeringssystem och ytterligare marknadsföringsrestriktioner för svenska bolag.

– Sverige har investerat i ett licenssystem med 102 bolag som erbjuder ett högt konsumentskydd, betalar omkring fyra miljarder kronor årligen i spelskatt, investerar i arbetsplatser och personal, sponsrar svensk idrott samt bidrar till det svenska teknikkunnandet. Att förbjuda licensierade spelbolag att marknadsföra sina tjänster till svenska konsumenter samtidigt som det står olicensierade bolag fritt att erbjuda sina tjänster till svenska konsumenter är ett dåligt förslag. Det leder enbart till ett minskat konsumentskydd och att urholka den svenska spelmarknaden, kommenterar Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel, BOS.

Den oberoende konsultfirman Copenhagen Economics har i en rapport från tidigare i år slagit fast att en fjärdedel av svenskarnas spel på onlinekasino spelas utanför Sverige hos bolag som saknar svensk licens. Det visar sig även att många olicensierade spelbolag särskilt riktar in sin marknadsföring mot svenskar som valt att stänga av sig på Spelpaus.se.
BOS anser att detta är ett misslyckande och att insatser bör genomföras för att öka konkurrenskraften för de bolag som valt ett högt konsumentskydd och samhällsbidrag framför de bolag som aktivt valt att stå utanför det svenska licenssystemet.

– Andelen svenskar som spelar på spelbolag utanför licenssystemet är idag långt ifrån det mål som riksdagen och regeringen satt upp. Regeringen måste först stoppa det olicensierade spelandet så att vi tillsammans kan säkra en svensk spelmarknad präglad av underhållning och högt konsumentskydd, avslutar Gustaf Hoffstedt.