Finansdepartementet har idag gått ut med en föreslagen förlängning av restriktionerna för svensklicensierat onlinekasino till den 14 november, med hänvisning till Covid-19. Om regeringen beslutar om ytterligare en förlängning är det andra gången som de tillfälliga restriktionerna förlängs.

– Jag har tidigare konstaterat att det finns ingenting så beständigt som ett politisk löfte om något temporärt. Regeringen tycks omedveten om att deras egen expertmyndighet Statskontoret för en dryg vecka sedan slog fast att läckaget från den svenska spelmarknaden till den oreglerade spelmarknaden är oroande högt. Särskilt högt är läckaget för onlinekasino, där så mycket som var fjärde spelkrona spelas utanför den svensk licensmarknaden, säger Gustaf Hoffstedt.

– Att förlänga restriktioner som ogillas av spelkonsumenterna är att be om fortsatt kräftgång för kanaliseringen in till licensmarknaden när det gäller onlinekasino. Därmed går svenska spelkonsumenter miste om det konsumentskydd som Sveriges riksdag har beslutat ska gälla i vårt land. Det är provocerande att Sveriges regering i en retorik om omsorg om konsumenten i praktiken gör det omvända och sargar den svenska spellicensmarknaden med dess starka konsumentskydd, avslutar Hoffstedt.