Branschföreningen för Onlinespel (BOS) lämnar idag in sitt yttrande över Spelmarknadsutredningens betänkande ”Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden”. BOS ställer sig positiv dels till utredningens förslag att inte införa marknadsavgifter på sportvadslagning, dels att införa så kallade business to business-licenser.

BOS ställer sig negativ till utredningens förslag att dels förbjuda marknadsföring av onlinekasino mellan kl 06-21 i tv, radio och strömmad media, dels frånvaron av förslag på att sälja Svenska Spels konkurrensutsatta spelverksamhet.

 – Vi försvarar den kommersiella yttrandefriheten i vårt remissvar och avstyrker förslaget att förbjuda marknadsföring av onlinekasino mellan kl 06-21 i tv, radio och strömmad media. Marknadsföring är det enskilt viktigaste verktyget för att förmå svenska spelkonsumenter att välja spel inom det svenska licenssystemet. Om möjligheten tas bort för svensklicensierade bolag att berätta att de existerar kommer det att leda till att ännu fler spelkonsumenter väljer spel på den svarta spelmarknaden. Detta är ett stort problem redan idag – var fjärde spelkrona spelas inte inom licenssystemet – och läckaget förväntas bli än större om förslaget antas. Det vore en stor förlust för alla som värnar ett starkt konsumentskydd på spelmarknaden, säger Gustaf Hoffstedt.

– Vi efterlyser också i vårt remissvar en strategi för ett avyttrande av Svenska Spels konkurrensutsatta spelverksamhet. Vi instämmer med de riksdagspartier som anser att staten inte bör agera på den konkurrensutsatta spelmarknaden likt vilket kommersiellt spelbolag som helst. Det agerandet skadar förtroendet för statens förmåga att reglera spelmarknaden oavhängigt. Tiden är nu inne att börja planera för en avyttring av Svenska Spel Sport & Casino, avslutar Hoffstedt.

Länkar:
BOS remissvar i sin helhet
Utredningens betänkande