Idag är sista dag för att yttra sig över Finansdepartementets remiss om att förlänga covid 19-restriktionerna för onlinekasino till den 14 november 2021. Branschföreningen för Onlinespel (BOS) avstyrker förslaget.

– Finansdepartementet hävdar att restriktionerna inte utgör något hot mot den svenska spellicensmarknaden i dess dagliga kamp mot olicensierat spel. Som stöd använder departementet sig av statistik som visar att 85 procent av allt spel sker hos svensklicensierade spelbolag. Problemet är att denna så kallade kanalisering är mycket sämre för onlinekasino, som alltså är den spelprodukt restriktionen gäller. Där är kanaliseringen endast 75 procent. Var fjärde onlinekasino-spelkrona läcker alltså ut ur systemet till den svarta spelmarknaden där konsumentskyddet ofta är obefintligt. Det är enbart den svarta spelmarknaden som har anledning att glädjas åt regeringens propå om fortsatta restriktioner för svensklicensierade spelbolag, säger Gustaf Hoffstedt.

BOS yttrande i sin helhet