Riksdagens Konstitutionsutskott kritiserar idag statsrådet Ardalan Shekarabi (S) för dennes – enligt utskottet – grundlösa påstående att spel på onlinekasino skulle ha ökat under covid-19-pandemin. Påståendet låg därefter till grund för de tillfälliga restriktioner som vid flera tillfällen har förlängts och nu är satta att gälla till den 14 november, enligt regeringsbeslut.

 – Alla har vetat att det saknades grund för uttalandet om det påstått ökade onlinekasinospelandet. Det är välkommet att riksdagens Konstitutionsutskott nu bekräftar den bilden. Ministrar måste ha grund för sina uttalanden, det duger inte att påstå saker bara för att det passar in i den politik man vill föra, säger Gustaf Hoffstedt.

– Ministerns uttalanden om den påstådda men grundlösa ökningen av onlinekasino under pandemin är den främsta orsaken till att denna spelform alltjämt lyder under mycket hårda tillfälliga restriktioner. Nästa steg måste rimligen bli att regeringen skyndsamt avslutar dessa restriktioner, avslutar Hoffstedt.

Konstitutionsutskottets uttalande: ”Granskningen har även omfattat socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabis (S) uttalande om grund för tillfälliga spelregleringar. Det har blivit tydligt att statsrådet har grundat sitt uttalande på uppgifter som inte ger utrymme för någon säker slutsats om ifall spelandet hade ökat eller inte. Statsrådet ansvarar för sina yttranden och även för att de uppgifter han lämnar är korrekta.”

Länk till KU:s granskning: https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2021/jun/3/kus-granskning-av-regeringen-ar-klar/