Fyra av Sveriges största spelbolag går samman för att gemensamt öka kunskapen om den svenska spelmarknaden genom informationssajten Fakta om spel. Ambitionen med sajten är att samla fakta och statistik om den licensierade spelmarknaden på ett lättillgängligt sätt och uppmuntra till en mer faktabaserad debatt. Några av Sveriges största spelbolag står bakom satsningen i samarbete med Branschföreningen för onlinespel (BOS).

Den svenska spelmarknaden är sedan januari 2019 omreglerad och öppen för spelbolag med licens att erbjuda spel till svenska konsumenter. Idag har 100 spelbolag licens att bedriva spel i Sverige med gemensamma intäkter på nästan 15 mdr kronor och bidrar med omkring 3 mdr kronor i spelskatt per år.

Kunskapen om den svenska spelmarknaden är generellt låg och det finns ofta missuppfattningar om hur marknaden är reglerad, vilka krav en licens medför, samt hur marknaden utvecklas. Fyra av Sveriges största spelbolag har därför, tillsammans med Branschföreningen för onlinespel (BOS), tagit initiativet till informationssajten Fakta om spel där besökare bland annat kan ta del av oberoende information om spelbranschen, vad omsorgsplikten innebär, färsk statistik kring skatter och marknadsföring, hur spelpaus fungerar, information om olika typer av spel, statistik, samt publicerad forskning och rapporter.

– Det är viktigt att vi har en öppen och fri debatt om spelmarknaden. Genom att lansera Fakta om spel hoppas vi kunna bidra till en mer faktabaserad debatt samt uppmuntra till ökat samarbete inom spelbranschen och med andra viktiga organisationer. Tanken är att sajten byggs ut över tid och vi ser gärna att fler aktörer ställer sig bakom Fakta om spel. Vi vet att ökad kunskap bidrar till en sundare, tryggare och mer rättvis spelmarknad genom att belysa fördelarna med en licensmarknad, men även peka på de viktiga utmaningar som branschen, myndigheter, politiker och leverantörer gemensamt behöver fokusera på, säger Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för BOS.

Fakta om spel har skapats och finansierats av spelbolagen Betsson, Kindred Group, LeoVegas och William Hill i samarbete med Branschföreningen för onlinespel. All information på webbplatsen baseras på externa källor och rapporter.

För ytterligare information
Gustaf Hoffstedt, Generalsekreterare BOS
gustaf.hoffstedt@bos.nu
0708-18 28 21

 

Om Fakta om spel
Fakta om spel är en samlingssida för information om den svenska spelmarknaden och dess utveckling. Här kan du ta del av statistik om branschen, aktuell forskning och få en inblick över vad spel om pengar handlar om i Sverige.

Fakta om spel är ett initiativ från en samling av den svenska spelbranschens största aktörer i syfte att erbjuda en faktabaserad informationsbank som ämnar öka kunskapen och stödja en öppen och informerad dialog. www.faktaomspel.se