Det är ett bra besked som regeringen nu har lämnat. Vi kan inte nog understryka att en hållbar reglerad spelmarknad behöver långsiktighet och konsekvens, inte tillfälliga regelverk.

Det är oroande om sköra spelare drivs rakt i armarna på aktörer som står utanför licenssystemet och som marknadsför sig genom att peka på avsaknaden av såväl spelansvarsåtgärder som övrigt konsumentskydd.

BOS ser därför fram mot en dialog vad gäller det uppdrag regeringen har lämnat till Spelinspektionen där de tillfälliga åtgärderna ska utvärderas. Med kunskap, fakta och samarbete med myndigheterna vill vi bidra till att den nyligen omfattande omregleringen av den svenska spelmarknaden blir framgångsrik och hållbar.