Regeringen har via statsrådet Ardalan Shekarabi (S) låtit meddela att ett förslag om en nyinsatt insättningsgräns för onlinekasino är förestående. Utformningen ser ut att bli ungefär som den insättningsgräns som periodvis rådde under åren 2021-22, dock med förändringen att veckogränsen sänks från 5 000 kr till 4 000 kr.

Förslaget går nu ut på remiss, med föreslaget startdatum den 7 februari och slutdatum den 30 juni.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) ställer sig kritisk till förslaget.

– Såsom systemet är utformat leder det till att spelare som vill spela för mer pengar än den föreslagna gränsen startar upp nya spelkonton hos nya spelbolag. Före insättningsgränserna spelade man hos ett eller två spelbolag, men efter gränsernas införande har vi sett en kraftig ökning av antalet spelbolag per enskild spelare. Därmed går den lagstadgade omsorgsplikten, som syftar till att spelbolaget ska skaffa sig en helhetsbild av spelbeteenden och erbjuda stöd till riskspelare, förlorad. När spelandet blir så splittrat som det blir med insättningsgränserna kan inget enskilt spelbolag fånga upp riskabla spelbeteenden, och därmed går en hörnsten i det svenska konsumentskyddet i spellagen förlorad, säger Gustaf Hoffstedt.

Vi uppmanar regeringen att tänka om och slå vakt om konsumentskyddet på den svenska spelmarknaden, avslutar Hoffstedt.