Branschföreningen för Onlinespel (BOS) lämnar idag in sitt remissyttrande över den statliga utredningen ”Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet” (DS 2021:29): https://www.regeringen.se/4a8f73/contentassets/64c8d7469ef2439c9eefc21d7df20a0b/atgarder-mot-matchfixning-och-olicensierad-spelverksamhet-ds-202129.pdf

 BOS ställer sig bakom förslagen i utredningen, men pekar samtidigt på att de inte kommer att räcka för att nå de utsatta målen. Detta gäller i synnerhet vad avser att hämta tillbaka den höga men förlorade andel lagligt licensierat spel som rådde under spellicenssystemets första tid i Sverige 2019.

– Vi välkomnar de förslag som utredaren Gunnar Larsson kommer med i utredningen och vi hoppas att riksdag och regering gör verklighet av dem. Om de genomförs kommer de att bidra till såväl kampen mot matchfixning som den alltför låga kanaliseringen in till lagligt licensierat spel i Sverige. Vi är samtidigt bekymrade över utredningens ensidighet, i den meningen att samtliga förslag är repressiva och alltså omfattar spelmarknadens baksida, såsom fixade matcher och olicensierat spel. Gott så, men Sverige kommer aldrig att kunna hämta hem de marknadsandelar som gått förlorade till den illegala spelmarknaden om inte något även görs åt villkoren för de laglydiga licensierade spelbolagen. Dessa bolag måste ges bättre möjligheter att attrahera spelkunderna till den legala spelmarknaden, och därför måste exempelvis av regeringen föreslagna insättningsgränser och marknadsföringsbegränsningar avstyrkas, säger Gustaf Hoffstedt.

Länk till BOS remissyttrande