Inga problem, här finns den att ta del av i efterhand.
Måndagen den 27 juni 2022 bjöd BOS in till lunchseminarium på temat regeringens spelpolitiska proposition ”En förstärkt spelreglering”. Vad innehåller den egentligen, och vad är särskilt intressant ur ett politiskt och juridiskt perspektiv? Kommer lagförslaget alls att bli antaget av riksdagen?

  • Advokat Stefan Widmark presenterar lagförslaget
  • Advokat Sandra Hanson ger sin syn på propositionen utifrån ett juridiskt perspektiv

Ta del av seminariet i efterhand här