Branschföreningen för Onlinespel – BOS – tillstyrker Spelinspektionens förslag till nya avgifter samt övriga justeringar upptagna i promemorian i sitt remissvar: Förslag till nya avgifter vid ansökningar om licens eller tillstånd enligt spellagen m.m. BOS instämmer i Spelinspektionens resonemang att de uttagna avgifterna ska täcka myndighetens kostnader för licensgivning och tillsyn. 

BOS vill framhålla att vi anser att det är av stor vikt att Spelinspektionen är tillräckligt finansierad för att leva upp till sitt samlade åtagande. BOS skulle även gärna se att Spelinspektionen erbjuder en så kallad one-stop shop dit licens­innehavarna kan vända sig med frågor av exempelvis men inte uteslutande karaktären regelefterlevnad. 

Ta del av spelinspektionens remiss här

Ta del av BOS remissvar här