Högsta förvaltningsdomstolen gjorde i tisdags ett anmärkningsvärt uttalande kopplat till ett beslut om sanktionsavgift mot speloperatören Genesis Global Ltd. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar, i likhet med vad BOS länge hävdat, att sanktionsavgifter som beslutats av Spelinspektionen ska baseras på bruttospelintäkter (GGR), och alltså inte bruttoomsättning som Spelinspektionen hittills tillämpat.

Ett spelbolags GGR är vanligtvis mindre än tio procent av dess bruttoomsättning.

Beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen kan ha prejudicerande effekt, inte bara för framtida beslut om sanktionsavgifter, utan för alla sanktionsavgifter som redan har påförts sedan den svenska omregleringen 2019. Frågan är långt ifrån avgjord, men detta kan innebära betydande kostnadsminskningar för framtida men också redan beslutade sanktionsbeslut. Den prejudicerande effekten är nu under utredning hos Spelinspektionen.

”Detta beslut är mycket välkommet, om än försenat. Att sanktionsavgifter ska baseras på GGR och inte bruttoomsättning borde ha varit självklart från början, eftersom det bara är GGR som spelbolaget har till sitt förfogande och därför kan använda för att betala eventuella sanktionsavgifter. Resten av pengarna tillhör spelarna och inte spelbolaget”, säger Gustaf Hoffstedt.

”Vi ser fram emot Spelinspektionens granskning av sanktionsbeslut som fattats sedan den svenska omregleringen. Vi vädjar till Spelinspektionen att inte tiodubbla sanktionsavgiften baserat på GGR, bara för att komma till samma nivå som den tidigare avgiften baserat på bruttoomsättning. De svenska sanktionsavgifterna har varit groteskt höga och nu ger Högsta förvaltningsdomstolen Sverige en andra chans att lägga sig på en mer rimlig nivå för sanktionsavgifterna”, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Information från Högsta förvaltningsdomstolen

Kommentar från Spelinspektionen