Aftonbladet publicerade måndagen den 13 maj debattartikeln ”Staten bör inte driva kasinon på nätet heller” signerad Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare, Branschföreningen för onlinespel. I en replik på finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) debattinlägg ”Statliga bolag ska inte driva kasinon” i Aftonbladet den 7 maj, argumenterar Hoffstedt mot att staten skall driva någon form av kasinoverksamhet över huvud taget, utan istället verka för att reglera de aktörer som önskar driva kasinon. 

”Det bör inte vara en politiskt beställd uppgift för ett statligt bolag att bedriva kasinon”, skriver finansmarknadsminister Niklas Wykman (M)

Staten bör inte driva kasinon. Punkt. Staten bör i stället sätta regelverket för de aktörer som önskar driva kasinon och tillse att reglerna följs, med hårda straff om nödvändigt när reglerna inte följs.
Inte som i Casino Cosmopols fall upprepade gånger överträda regelverket. Staten ska vara höjd över varje misstanke om att värna sitt eget spelbolag snarare än att värna vad som är bäst för Sverige.

”Om regeringens och ministerns principiellt viktiga och riktiga hållning till det olämpliga i att driva statliga kasinon ska tas på allvar, måste rimligen samma slutsats gälla regeringens egna kasinon online.”, säger Hoffstedt.

Ta del av debattartikeln i sin helhet här