Branschföreningen för Onlinespel (BOS) lämnar idag in sitt remissyttrande till Finansdepartementet över promemorian Ett nytt förbud mot spel på kredit, i vilken det föreslås ett förbud mot kreditkort vid spel om pengar.

BOS avstyrker förslaget. Detta motiveras av Gustaf Hoffstedt, Generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel, bland annat genom förslagets negativa konsekvenser på kanaliseringen.

Om regeringen ändå går vidare med förslaget föreslår BOS att skyldigheten att inte förmedla betalningar till speländamål i stället åläggs utgivarna av kreditkort. På så vis blir det förbjudet för utgivare av kreditkort, under Finansinspektionens tillsyn, att förmedla betalningar via kreditkort för samtliga spelbolag, även de illegala och/eller olicensierade spelbolagen.

Ta del av remissyttrandet i sin helhet här