Branschföreningen för Onlinespel (BOS) presenterar idag en rapport framtagen av analysinstitutet Copenhagen Economics (CE). CE har räknat på vad skattehöjningen på spel (från 18% till 22%) från den 1 juli i år kommer att leda till, i ett antal nyckelfrågor. CE finner att:

  • Skattehöjningen kommer att minska den lagliga reglerade licensmarknadens andel av spelmarknaden med 1,2 -2,5 procentenheter. Motsvarande förluster för den reglerade spelmarknaden kommer att övertas av den oreglerade spelmarknaden.
  • Mätt i antal individer innebär det att 2 881 till 6 085 individer kommer att byta till olicensierade alternativ.
  • Som direkt följd av skattehöjningen på spel kommer 591 till 1 247 personer utveckla spelproblem. Detta som en följd av det licensierade spelandets tapp till olicensierat spel. Det olicensierade spelandet saknar lagstadgat konsumentskydd.
  • De förväntade ökade skatteintäkterna beräknas av Finansdepartementet till 539 Mkr årligen. Copenhagen Economics beräknar att de ökade skatteintäkterna blir väsentligt lägre: 214-399 Mkr.

”Till priset av ett blygsamt nettotillskott till statskassan skapar skattehöjningen omkring ettusen nya fall av människor med spelproblem. Alltså spelproblem som aldrig hade inträffat utan höjningen av spelskatten. Regeringen bör göra helt om i sin spelpolitik och i stället värna och stärka den lagliga spelmarknaden, som erbjuder det konsumentskydd alla spelare bör få ta del av”, säger Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel.

Rapporten finns att ta del av här