Spelnäringen

Spelbranschen har till stora delar startats av svenska intressen och har under lång tid drivits av svenska entreprenörer. Flera av spelbolagen är noterade på Stockholmsbörsen. Sverige har också varit ledande i utvecklingen av andra typer av internettjänster som används globalt, exempelvis Spotify, Skype m.fl.

Stockholms Handelskammare anger att Stockholm är en av få städer i världen som attraherar denna typ av ny industri. Spelbranschen bör därför ses i ett större samhällsperspektiv vad gäller möjligheten att attrahera investeringar till Sverige i den moderna tjänsteindustrin.

”Den svenska onlinespelbranschen och förutsättningar för spelverksamhet inom Sverige” är en rapport av Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi och programchef vid Institutet för näringslivsforskning, och David Sundén, ekon. dr som presenterades i december 2016. I rapporten undersökte författarna den svenska onlinespelbranschen ekonomiska betydelse för Sverige samt dess förutsättningar att verka inom landet. De kommer fram till att en framtida omreglering av spelmarknaden bör beakta näringsperspektivet och spelföretagens beröringspunkter med andra svenska tech- och internetföretag.

Läs rapporten i sin helhet här: Engelsk version Svensk version