BOS avstyrker föreslagen skärpning av spelmarknadsföring

Finansdepartementet har i ett PM från den 14 juni föreslagit att spelmarknadsföring inte längre ska kännetecknas av ”måttfullhet” utan ”särskild måttfullhet”. Lagändringen föreslås att börja gälla den 1 juli 2022.  Branschföreningen för Onlinespel (BOS) avstyrker...

Pressmeddelande: Spelmarknaden lanserar Faktaomspel.se

Fyra av Sveriges största spelbolag går samman för att gemensamt öka kunskapen om den svenska spelmarknaden genom informationssajten Fakta om spel. Ambitionen med sajten är att samla fakta och statistik om den licensierade spelmarknaden på ett lättillgängligt sätt och...

BOS avstyrker förlängning av covid 19-restriktioner

Idag är sista dag för att yttra sig över Finansdepartementets remiss om att förlänga covid 19-restriktionerna för onlinekasino till den 14 november 2021. Branschföreningen för Onlinespel (BOS) avstyrker förslaget. – Finansdepartementet hävdar att restriktionerna inte...

BOS yttrande över Spelmarknadsutredningens förslag

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) lämnar idag in sitt yttrande över Spelmarknadsutredningens betänkande ”Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden”. BOS ställer sig positiv dels till utredningens förslag att inte införa marknadsavgifter på...