Lag & marknad

Onlinespelmarknaden är viktig för Sverige, och därmed också hur den marknaden är reglerad. Regleringen avgör i vilken utsträckning det är möjligt att kunna erbjuda spelkunderna roliga och trygga spel. Ett annat, också mycket viktigt skäl till en fungerande reglering, är att spelmarknaden med en sådan som stöd kan utveckla en för Sverige allt mer betydelsefull näring.