Publicerade rapporter

Copenhagen Economics rapport HÖJD SPELSKATT: HUR PÅVERKAS SKATTEINTÄKTERNA?

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) presenterar i maj 2024 en rapport framtagen av analysinstitutet Copenhagen Economics (CE). CE har räknat på vad skattehöjningen på spel (från 18% till 22%) från den 1 juli i år kommer att leda till, i ett antal nyckelfrågor.Branschföreningen för Onlinespel (BOS) presenterar idag en rapport framtagen av analysinstitutet Copenhagen Economics (CE). CE har räknat på vad skattehöjningen på spel (från 18% till 22%) från den 1 juli i år kommer att leda till, i ett antal nyckelfrågor.

Rapporten presenterades på ett seminarium maj 2024
Ta del av rapporten här
Ta del av seminariet i efterhand

BOS-rapport om svenskarnas attityd till och kunskap om spelbranschen

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) presenterar i november 2023 en rapport som visade svenskarnas attityd till och kunskap om spelbranschen i ett antal nyckelfrågor. Svenska folket hade i en undersökning fått svara på vad de trodde om exempelvis: Ökar eller minskar spelreklamen? Hur stor andel av befolkningen lider av spelmissbruk? Hur mycket skatt betalar spelbolag i Sverige? BOS har låtit analys- och undersökningsföretaget Novus genomföra undersökningen.

Rapporten presenterades på ett seminarium november 2023
Ta del av rapporten här
Ta del av seminariet i efterhand

BOS-rapport om andelen reglerat spelande i det svenska licenssystemet

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) presenterar i juni 2023 statistik för andelen reglerat respektive oreglerat spel om pengar i Sverige, så kallad kanalisering. BOS har låtit SKOP mäta kanaliseringen dels för allt onlinespel i Sverige, dels för enskilda produkttyper, som till exempel sportspel och onlinekasino.

Rapporten presenterades i juni 2023
Läs rapporten i sin helhet här:
Svensk version

BOS-rapport om spelindustrins betydelse för Sverige

Dr Nima Sanandaji har på uppdrag av Branschföreningen för Onlinespel (BOS) författat en rapport som undersöker spelindustrins betydelse för Sverige, i termer av skatteintäkter, arbetstillfällen och sponsring av idrott. Sanandaji presenterar även beräkningar på hur detta bidrag till Sverige kan öka, om andelen av spelandet i det svenska spellicenssystemet ökar, på bekostnad av andelen olicensierat spel.

Rapporten presenterades i maj 2022

Ta del av seminariet i efterhand här
Läs rapporten i sin helhet här:
Svensk version

Ytterligare BOS-rapport om kanaliseringen på den svenska spelmarknaden

En ny rapport, som den oberoende analysfirman Copenhagen Economics tagit fram på uppdrag av BOS, visar att kanaliseringsgraden inom onlinekasino kommer störtdyka om socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabis åtgärdspaket går igenom. Enligt analysen, som stödjer sig på omsättningsdata från spelbolagen, en konsumentundersökning, intervjuer och internationell forskning, skulle dagens nivå på omkring 75 procent troligtvis sjunka till omkring 52-63 procent. De stora vinnarna skulle med andra ord bli de spelbolag som inte har en licens och ej heller betalar skatt i Sverige.

Rapporten presenterades i juni 2020

Läs rapporten i sin helhet här:

Svensk version 

BOS-rapport om kanaliseringen på den svenska spelmarknaden

Rapporten är framtagen av den oberoende analysfirman Copenhagen Economics författat på uppdrag av BOS. Rapporten beskriver en allmänt fallande kanalisering på den konkurrensutsatta spelmarknaden i sin helhet (81-85 % kanalisering). Därtill rapporteras spelvertikalerna sportspel (80-85 %) och onlinekasino (72-78 %) vara särskilt utsatta för låg kanaliseringsgrad.

Rapporten presenterades i april 2020

Läs rapporten i sin helhet här:

Engelsk version
Svensk version

SI:s föreskrifter och allmänna råd om förbud mot viss vadhållning – Konsekvensanalys av H2 Gambling Capital 

Denna analys har utförts av H2 Gambling Capital (H2) – den ledande oberoende auktoriteten gällande marknadsinformation på den globala spelmarknaden. Den ger en objektiv bedömning av de förbud på viss vadslagning som föreslås av Spelinspektionen. Analysen har utförts på uppdrag av Branschföreningen för Onlinespel (BOS).

Rapporten presenterades i februari 2020

Läs rapporten i sin helhet här:

Svensk version
Engelsk version

Allt på rött: Samhällsekonomiska kostnader av uteblivna svenska arbetstillfällen inom onlinespelbranschen

Svenska onlinespelföretag har vuxit explosionsartat under de senaste 10 åren, till en bransch med ett tjugotal företag och drygt 11 000 anställda i dagsläget. Men förbudet mot privata företag i spelbranschen har lett till att de tvingats flytta majoriteten av sina verksamheter utomlands. I denna rapport beräknar DAMVAD Analytics den samhällsekonomiska kostnaden av onlinespelbranschens uteblivna arbetstillfällens bidrag till produktion och skatteintäkter till svensk ekonomi.

Rapporten presenterades i juli 2017

Läs rapporten i sin helhet här:
Svensk version
Engelsk version

Den svenska onlinespelbranschen och förutsättningar för spelverksamhet inom Sverige

I denna rapport har Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi och programchef vid Institutet för näringslivsforskning, och David Sundén, ekon. dr, undersökt den svenska onlinespelbranschen ekonomiska betydelse för Sverige samt dess förutsättningar att verka inom landet. De kommer fram till att en framtida omreglering av spelmarknaden bör beakta näringsperspektivet och spelföretagens beröringspunkter med andra svenska tech- och internetföretag.

Rapporten presenterades i december 2016

Läs rapporten i sin helhet här:
Svensk version
Engelsk version

Copenhagen Economics utredning av optimal spelskatt

Det är ingen enkel uppgift att omreglera den svenska spelmarknaden på så sätt att de spelpolitiska målen om hög kontroll och högt överskott från spel uppfylls. Den nationalekonomiska konsultbyrån Copenhagen Economics har i en rapport undersökt skattesatsens effekt för hur stor andel av svenskars onlinespelande som sker inom licenssystemet (så kallad kanalisering) och för statens intäkter. Deras övergripande slutsats är att en skattesats på onlinespel inte bör ligga under 15 procent eller över 20 procent av spelbolagens omsättning i Sverige. Inom detta intervall är det möjligt att uppnå både en hög kanalisering så väl som goda skatteintäkter.

Rapporten presenterades i oktober 2016.

Läs rapporten i sin helhet här:
Svensk version
Engelsk version

Myter om onlinespel och utländska onlinebolag

Denna rapport använder väldokumenterade fakta utifrån forskningsresultat, offentlig statistik, lagstiftning och branschöverenskommelser för att belysa och bemöta några av de mest förekommande påståendena om utländska spelbolag som hörts så många gånger, i media såväl som i den politiska debatten. Förhoppningen är att detta kan bidra till att den fortsatta debatten, inte minst om kommande politiska vägval, utgår mer ifrån faktiska förhållanden än myter.

Rapporten undersöker åtta vanliga uppfattningar: Onlinebolagen är oreglerade och betalar ingen skatt; Onlinespel främjar penningtvätt; Onlinespel leder till ökat spelberoende; Onlinebolagen tar inget ansvar för sina kunder; Onlinebolagen bedriver den mest aggressiva marknadsföringen; Onlinespel är isolerande och asocialt; Det är lättare att bli lurad av utländska bolag; och livebetting bidrar till fler uppgjorda matcher.

Rapporten presenterades i juni 2014.

Läs rapporten i sin helhet här:
Svensk version

Effekter av olika spelskattescenarier 

Denna rapport av PriceWaterhouseCoopers undersöker potentiella sociala och ekonomiska konsekvenserna av en omreglering av onlinespelmarknaden i Sverige. Specifikt undersöker rapporten de relativa fördelarna med att införa olika skattesatser på bruttospelintäkter (10%, 15% och 20%) när marknaden omregleras.

Huvudfokus för studien är effekterna av reglering och beskattning på den andel av marknaden som utgörs av över branschen. Ytterst styr förmåga regeringen för att skydda spelarna och att effektivt ta itu spelproblem oro. Studien ger också en uppskattning av de potentiella skatteintäkter till staten under olika omreglering scenarier för nätet GGR.

Rapporten publicerades i November 2012.

Läs rapporten i sin helhet här:
Engelsk version

Kartläggning av ansvarsfullt spelande åtgärder

Denna rapport jämför den reglerade onlinemarknaden i Sverige och de fem grundande medlemmarna av BOS ansvarsfullt spelande åtgärder från ett kundperspektiv, baserat på den europeiska organisationen för standardiserings (CEN) standard för ansvarsfullt spelande (CEN Workshop Agreement on Responsible Remote Gambling Measures, CWA 16259).

Resultaten visar att majoriteten av de relevanta CEN standard paragraferna (paragraf 1 och 2, som ingår i denna rapport) är i huvudsak tillfredsställda . Detta gäller både BOS medlemmar och de företag som har tillstånd att verka på den svenska marknaden. Ingen tydlig eller allmän skillnad kunde konstaterades mellan BOS medlemmar och företag på den reglerade svenska marknaden.

Rapporten presenterades i juni 2013.

Läs rapporten i sin helhet här:
Engelsk version