Partnerorganisationer

The European Gaming and Betting Association

BOS är en associerad medlem i the European Gaming and Betting Association ( EGBA ), en brysselbaserad branschförening som representerar de ledande online spelaktörerna som är etablerade, licensierade och reglerade inom EU. EGBA arbetar tillsammans med nationella myndigheterna, EU:s myndigheter och andra intressenter mot ett väl reglerat och attraktivt erbjudande för EU-medborgare. EGBA Främjar skapandet av en säker och tillförlitlig europeisk digital miljö för onlinespel spelare.

Läs mer på http://www.egba.eu

Reklamombudsmannen

BOS är med och delfinansierar Reklamombudsmannen som är näringslivets självreglering som verkar för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden. Till Reklamombudsmannen kan alla vända sig med klagomål på reklam och företag och organisationer ges möjlighet till vägledning i marknadsetiska frågor. Reklamombudsmannen är inte en statlig myndighet utan finansieras av marknadens aktörer genom frivilliga avgifter och är en del av näringslivets självregleringssystem.

Läs mer på http://reklamombudsmannen.org