Kunskap

BOS har en ambition att främja en höjd kunskapsnivå inom den spelpolitiska debatten och arbetar därför kontinuerligt med att dela med sig av den stora expertis som finns inom föreningen och som kommer av att BOS medlemsföretag tillsammans representerar större delen av den svenska spelmarknaden online.

Fakta om spel

Fakta om spel är en samlingssida för information om den svenska spelmarknaden och dess utveckling. Här kan du ta del av statistik om branschen, aktuell forskning och få en inblick över vad spel om pengar handlar om i Sverige.

Fakta om spel är ett initiativ från en samling av den svenska spelbranschens största aktörer i syfte att erbjuda en faktabaserad informationsbank som ämnar öka kunskapen och stödja en transparent och informerad dialog.

Länk till sidan

 

Lunchseminarier

BOS anordnar med jämna mellanrum lunchseminarier där olika aspekter av spelfrågan diskuteras med en insatt panel som representerar olika sidor av spelfrågan. Seminarierna är därmed tillfällen där många olika perspektiv får komma till tals. I publiken sitter vanligtvis en blandad grupp aktörer med intresse för spelpolitik men seminarierna är öppna för allmänheten.

Kontakt

Kontakta gustaf.hoffstedt@bos.nu om du önskar få inbjudningar till våra kommande seminarier.

Rapporter

Under åren har också ett antal rapporter författats och publicerats av oberoende institutioner och forskare på uppdrag av BOS med syfte att fylla glapp i det rådande kunskapsläget.

Ta del av tidigare seminarier och publicerade rapporter här.