Kunskap

BOS har en ambition att främja en höjd kunskapsnivå inom den spelpolitiska debatten och arbetar därför kontinuerligt med att dela med sig av den stora expertis som finns inom föreningen och som kommer av att BOS medlemsföretag tillsammans representerar större delen av den svenska spelmarknaden online.

Lunchseminarier

BOS anordnar med jämna mellanrum lunchseminarier där olika aspekter av spelfrågan diskuteras med en insatt panel som representerar olika sidor av spelfrågan. Seminarierna är därmed tillfällen där många olika perspektiv får komma till tals. I publiken sitter vanligtvis en blandad grupp aktörer med intresse för spelpolitik men seminarierna är öppna för allmänheten.

Kontakt

Kontakta gustaf.hoffstedt@bos.nu om du önskar få inbjudningar till våra kommande seminarier.

Rapporter

Under åren har också ett antal rapporter författats och publicerats av oberoende institutioner och forskare på uppdrag av BOS med syfte att fylla glapp i det rådande kunskapsläget.

Ta del av tidigare seminarier och publicerade rapporter här.