Välkommen till BOS

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) samlar 19 spelbolag som verkar på den svenska spelmarknaden. Medlemsbolagen verkar inom den spelsektor som rör spel om pengar, till exempel kasinon och vadslagning. Samtliga medlemmar har minst en licens utfärdad av någon av Europeiska Unionens medlemsstaters spelmyndigheter.

BOS verkar för en sund spelmarknad i Sverige, där alla spelbolag ges samma rättigheter och skyldigheter. Under åren fram till 2018 kanaliseras detta arbete främst i den av regeringen tillsatta Spellicensutredningen, och den politiska behandling som följer. Regeringens ambition är att detta under 2018 ska leda till att det svenska spelmonopolet upphör, till förmån för ett licenssystem. BOS stödjer den linjen.

Omreglering

Omregleringen av den svenska spelmarknaden

Spelansvar

Vi tar ansvar för spelande

Våra medlemmar

Branschföreningen för Onlinespels medlemmar

Vi samlar 19 spelbolag verksamma på den svenska spelmarknaden

Medlemsbolagen verkar inom den spelsektor som rör spel om pengar, till exempel kasinon och vadslagning. Samtliga medlemmar har minst en licens utfärdad av någon av Europeiska Unionens medlemsstaters spelmyndigheter. BOS verkar för en sund spelmarknad i Sverige, där alla spelbolag ges samma rättigheter och skyldigheter.

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare BOS

Generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel. Föreningen representerar 17 spelbolag som har EU-licens och som verkar på den svenska marknaden.
Det bästa med lika villkor på riktigt är att det inte på något sätt står i konflikt med vad Sverige vill uppnå med en ny spelreglering, nämligen en sund och säker spelmarknad som minimerar skadeverkningar, att spelet sker inom licenssystemet och inte som idag huvudsakligen utanför det, att staten får sin skärva och att det blir tillåtet för spelbolag att skapa arbetstillfällen i Sverige. För att blott nämna några av de fördelar ett likabehandlande licenssystem innebär. 

Medlemsföretag

Styrelsemedlemmar

Grundades

Gustaf Hoffstedt intervjuas i SR P4 Väst

Den 29 november intervjuades BOS generalsekreterare Gustaf Hoffstedt i Sveriges Radio P4 Väst om skydd mot spelmissbruk. I intervjun framhåller Gustaf att branschen är medveten om att det kan finnas risker med spel. Han lyfter också fram det gemensamma system för...

BOS i DI: Stoppa Svenska Spels licens

Den 28 november publicerade Dagens Industri en debattartikel av BOS generalsekreterare Gustaf Hoffstedt. I artikeln skriver Hoffstedt att Svenska Spel undergräver den nya spellagen genom att inte separera sina olika bolag och spelprodukter på det sätt den nya...

Intervju med Gustaf Hoffstedt om svensk spellagstiftning

Casinoguiden www.casino.se har publicerat en intervju med BOS generalsekreterare Gustaf Hoffstedt. I intervjun ger Gustaf Hoffstedt sin syn på omregleringen av spelmarknaden och införandet av licenssystemet. Han ger också sin syn på marknaden och vad omregleringen...

Kontakta BOS

Allmänna frågor

10 + 1 =