Välkommen till BOS

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) företräder dryga tjugotalet onlinespelbolag vilka bedriver spelverksamhet i Sverige. Föreningen har som medlemmar dels spelbolag som vänder sig direkt till spelkonsumenter (B2C – business to consumer), dels spelutvecklare som säljer spelprodukter och underhåll till B2C-bolagen.

Att sälja spel direkt till konsument är en licenspliktig verksamhet i Sverige. Samtliga B2C-medlemmar i BOS innehar svensk spellicens.

BOS verkar för en sund och säker spelmarknad som kännetecknas av ett högt konsumentskydd samt goda och lika villkor för alla aktörer på spelmarknaden.

Omreglering

Omregleringen av den svenska spelmarknaden

Spelansvar

Vi tar ansvar för spelande

Våra medlemmar

Branschföreningen för Onlinespels medlemmar

Vi företräder 22 spelbolag verksamma på den svenska spelmarknaden

Medlemsbolagen verkar inom den spelsektor som rör spel om pengar, till exempel kasinon och vadslagning. Samtliga medlemmar har minst en licens utfärdad av någon av Europeiska Unionens medlemsstaters spelmyndigheter. BOS verkar för en sund spelmarknad i Sverige, där alla spelbolag ges samma rättigheter och skyldigheter.

Gustaf Hoffstedt

Generalsekreterare BOS

Generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel. Föreningen företräder 22 spelbolag verksamma på den svenska marknaden.

Jag har vigt en stor del av mitt yrkesverksamma liv till att verka för en spelmarknad i Sverige som präglas av schyssta villkor för såväl den enskilde spelaren som för spelnäringen. Införandet av spellicenser 2019 var ett viktigt steg på den vägen.

Nu fortskrider arbetet att hålla uppe den svenska kanaliseringen, d.v.s. att svenska spelare väljer svensklicensierade spelbolag. Sverige kan, om man bara vill, bli världsledande i att förena tryggt spelande med en industri som blomstrar och ger tillbaka till samhället.

Medlemsföretag

Styrelsemedlemmar

Grundades

Spelinspektionen avkriminaliserar matchfixning

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) kommenterar Spelinspektionens förslag att förbjuda viss vadslagning, exempelvis vilka spelare som tilldelas gula och röda kort. Om Spelinspektionen efter den remissrunda som nu följer beslutar om sådana förbud, innebär det...

BOS välkomnar Betway Ltd som medlem

BOS styrelse har beslutat anta spelbolaget Betway Ltd som medlem i föreningen. Betway är en internationell speloperatör med licens i ett flertal länder, däribland Sverige.   Det är med stor glädje jag välkomnar Betway till BOS medlemsskara. Vi samlar ett drygt...

Regeringens kanaliseringsmål på väg att misslyckas

Spelinspektionen rapporterade under onsdagen att andelen licensierat spel inom det konkurrensutsatta segmentet – huvudsakligen onlinekasino, sportvadslagning och spel på hästar – nu uppskattas till 85-87 procent. Återstående del står den gråa och svarta marknaden för....

Kontakta BOS

Allmänna frågor

11 + 3 =