Branschföreningen för Onlinespel (BOS) lämnar idag in sitt remissyttrande till Finansdepartementet på promemorian ”Höjd spelskatt”.

I promemorian föreslås en höjning av spelskatten från 18% till 22%, att gälla från den 1 juli 2024. BOS avstyrker förslaget.

Regeringens promemoria finns publicerad här

BOS remissyttrande finns publicerat här

– Regeringen kan knappast tajma sitt förslag att höja spelskatten till en sämre tidpunkt. Vi befinner oss i ett läge där allt färre av spelarna väljer att spela på den trygga licensmarknaden, och allt fler på den oreglerade olicensierade spelmarknaden. Att regeringen föreslår att höja skatten för licensierat spel är den bästa julklappen man kan tänka sig – till den oreglerade och olicensierade spelmarknaden, säger Gustaf Hoffstedt.