Branschföreningen för Onlinespel (BOS) instämmer i Konsumentverkets (KV:s) och Konsumentombudsmannens (KO:s) bedömning att Trisskrapet i TV4 är ett reklaminslag, och alltså inte ett redaktionellt inslag. BOS välkomnar att KO nu avslutar den delen av processen.

Om Svenska Spel inte upphör med reklaminslagen ser BOS fram emot att KV följer upp sin sedan tidigare till Svenska Spel framförda uppmaning att följa bestämmelserna om reklamidentifiering och sändarangivelse i 9 § marknadsföringslagen och informationsskyldigheten i 15 kap. 3 § spellagen med upplysning om 18-årsgräns samt vart man kan vända sig vid spelproblem.

  • Den svenska spelmarknaden ska kännetecknas av ett högt konsumentskydd. En hörnsten i det goda konsumentskyddet är att människor har klart för sig vad som utgör spelreklam, alltså att de inte luras att tro att ett reklaminslag i stället skulle vara ett redaktionellt inslag. De dagliga Trisskrapen i TV4 har varit allt annat än tydliga på den punkten, och vi välkomnar att KO nu slutligen slår fast att inslagen utgör reklam och ingenting annat, säger Gustaf Hoffstedt.
  • Nu återstår för Svenska Spel att införa den obligatoriska konsumentskyddsmärkningen av Trisskrapet. Eftersom bolaget inte har visat någon överdriven iver att frivilligt införa detta bör KO snarast möjligt säkerställa att så sker. Varje dag och varje Trisskrap som inte innehåller den lagstadgade konsumentskyddsmärkningen är ännu en förlorad dag för en trygg och säker spelmarknad, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Branschtidningen Resumé skriver om ärendet: https://www.resume.se/alla-nyheter/nyheter/ko-avskriver-arendet-mot-svenska-spel/