Regeringen gick under fredagen ut med ett förslag att förbjuda användningen av kreditkort vid spel. Därmed går regeringen emot sin egen statliga utredning i frågan, den så kallade Överskuldsättningsutredningen, se sid 290.

BOS har i ett tidigare yttrande ställt sig bakom Överskuldsättningens slutsats att fortsatt tillåta kreditkort vid spel:

  • Det är tråkigt att inte regeringen lyssnar på sin egen expertis utan tvärt emot vad den statliga utredningen kommit fram till istället föreslå ett förbud mot kreditkort vid spel. Intressant nog föreslår regeringen inget motsvarande kreditkortsförbud vid köp av alkoholhaltiga drycker, vilket som bekant enbart erbjuds av ett butiksmonopol som ägs och drivs av regeringen själv, säger Gustaf Hoffstedt.
  • De olicensierade spelbolagen kommer fortsatt att erbjuda spel med kreditkort. Regeringen överlämnar ännu en konkurrensfördel till den olicensierade spelmarknaden, som har 41 procents marknadsandel när det kommer till onlinekasino. Det är här det stora hotet mot konsumentskyddet föreligger. Risken är stor att det olicensierade spelandet går om och får en större total marknadsandel än det licensierade under 2024. Regeringen behöver byta fot och visa att den står på de licensierade spelbolagens och konsumentskyddets sida, avslutar Gustaf Hoffstedt.