BOS kommenterar regeringens nya utspel om spelbegränsningar

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) aviserade idag förändringar i det tidigare utspel regeringen gjort avseende spelmarknaden under covid-19-krisen. Förslaget går i huvudsak ut på att undanta spel på hästar och sportvadslagning från den sedan tidigare...

Alla inkomna remissvar till Finansdepartementet

Finansdepartementet publicerar på sin hemsida svar från de instanser de uppmanat att svara på promemorian ”Stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.”. De svaren finns att läsa här: Remissvar: Stärkt spelarskydd till följd av...