BOS inger klagan på Svenska Spel hos Konkurrensverket

BOS har lämnat ett klagomål till Konkurrensverket avseende Svenska Spels agerande på spelmarknaden. – Vi har anlitat extern hjälp vars slutsats är att Svenska Spel bryter mot konkurrensreglerna. Svenska Spel bryter mot förbudet att missbruka sin dominerande ställning,...