Pressmeddelande: BOS avstyrker åtstramningar för spelreklam

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) överlämnar idag sitt remissyttrande till Finansdepartementet om dess föreslagna åtstramningar för spelreklam. Regeringen föreslår att spelreklam ska gå från att regleras utifrån ett krav på måttfullhet till särskild måttfullhet....