Pressmeddelande: Sveriges regering föreslår ökad spelskatt

Sveriges regering har föreslagit en höjning av spelskatten, från 18 procent av GGR till 22 procent av GGR. Anledningen, enligt regeringen, är att spelmarknaden ska ha stabiliserats sedan omregleringen 2019 och att kanaliseringen uppges vara hög. BOS generalsekreterare...